A+ A A-

My Blog

Verse 1: Fak'Umoya

Aw'babheke baqathaka ngapha nangapha, basele man'/
Babhizi bazam' uk'bamb' uphunyuka bemphethe man/
Konke sekumhlophe njengecherry efak' icolour-mine/
Basazobona l'khulu les' is'qal' ak'sis' is'phetho man/
Rap iz a jungle/
Killer be killed/
I'm jus' movin' on a slow pace, Usteady lo k'leva/
Nigaz talk behind ma back I guess I'm born 2 lead/
LaboK'leva can't Rap, dey jus' puke on da beat/
I'm on it! Rappers confused/
Baz'biz' omanqoba le ak'siy' ijika majika/
Ng'benzel' amangamanga manje makhala ngephika/
Uk'leva waseKas' odrop iverse ehlise ngobhiya/ yesees
I can eat rappers all day, Bingo/
Kulenkundla ng'dlalis' amagama ng'biz' uFigo/
Abeza ngok'lala ng'basondezel' amaphilo/
Bang'biz' inja yehlathi mang'khafula k'vuth' umlilo/

Hook:

Ng'gijima kuze kuse/
K'leva ngek' uzulunge/
Mabeng'zela kanje bazodleka njenge pizza/
Drifta, shifta, bazam' ukuz'mixa/ K'lev' ufun' uk'melana nam'/
Yaah Fak' umoya/ Fak' umoya/ Fak' umoya/
La udila nenja yehlathi/ Fak' umoya/
Fak' umoya/ Fak' umoya/
King-kon 2 da fullest/